Dostęp do prywatnych wiadomości jest domyślnie ograniczony dla nowych użytkowników, aby zapobiec nadużyciom i spamowi wysyłanemu za ich pośrednictwem. Gdy staniesz się bardziej aktywny na platformie, ograniczenia te zostaną zniesione i będziesz mógł swobodnie korzystać z funkcji przesyłania wiadomości.

Ograniczenie dotyczące prywatnych wiadomości jest tymczasowe, a funkcja ta odblokuje się automatycznie. Wystarczy wykazać się pewną aktywnością na Pepper – oceniaj, komentuj.... W międzyczasie nie jest możliwe żadne manualne działanie usuwające to ograniczenie.

Jeśli mogłeś już korzystać z wiadomości prywatnych, ale ta możliwość została wstrzymana – skontaktuj się z nami.

Jeśli chcesz skontaktować się z naszych zespołem zajmującym się wsparciem społeczności, kliknij tutaj, aby wysłać wiadomość.